Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

DHS Duurzame inzetbaarheid: meer dan fruit

Waar denk je aan bij #duurzameinzetbaarheid? Aan fruit? Een fiets? Zweverigheid, een hype? Of aan een dure hobby? Het lijkt soms een containerbegrip waar alles in kan.

Duurzame inzetbaarheid is eerder het resultaat door een wendbare een goed renderende organisatie met veerkrachtige en bevlogen mensen. Voor de volledigheid: fruit is goed en een fietsplan ook. Maar wat is het echte probleem? Vaak steekt dit onder de oppervlakte en manifesteert zich pas na een scherpe analyse en met de juiste vragen. En voor welke aanpak kies je? Een plan om te boeien en te binden zal niet zo effectief zijn als de gemiddelde leeftijd bij 55 jaar ligt in plaats van bij 40. En wat doe je met het ziekteverzuim? Een lager cijfer dan voorheen lijkt een mooi resultaat maar mogelijk verhult dit een onderliggend probleem dat de winstmarge zal blijven opeten. Twee voorbeelden die laten zien dat de inzet op duurzame inzetbaarheid een holistische, omvattende aanpak is, net zoals in een fruitmand meer dan één soort fruit zit.

De inzet kent ook een duidelijk belang: de financiële gezondheid van de organisatie nu en straks. De #arbeidsproductiveit moet omhoog. De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend, in de ene sector nijpender dan in de andere, waardoor werk niet wordt gedaan. Vaak wordt dan als ‘quick fix’ genoemd om parttimers meer uren te laten draaien. De parttimers zelf vinden op hun beurt vaak dat zij al zwaar genoeg belast zijn met de werkdruk en de bestaande privé-verplichtingen. Dit levert een patstelling op en dit moet dus anders. In een recent onderzoek wordt het verlies aan arbeidsproductiviteit in bijvoorbeeld de VS op zeker $483 miljoen geschat (Gallup, 2022). In Nederland meldt het CBS dat de arbeidsproductiviteit een dalende tendens lijkt te hebben: het aantal gewerkte uren neemt wel toe maar de toegevoegde waarde ervan gaat niet gelijk op. Met name in de #zorg, het #onderwijs, #overheid en de #financiële dienstverlening is dit het geval (Bron: CBS, 2022).

Bij een gelijke bevlogenheid bij alle medewerkers is het resultaat volgens een onderzoek
• 41% lager verzuim
• 70% minder veiligheidsincidenten met personeel
• 58% minder veiligheidsincidenten met patiënten
• 40% minder klachten over kwaliteit
• 17% hogere productiviteit

Natuurlijk zijn dit gemiddelden voor de VS (Bron: Gallup 2022) en dit lijkt een ideaalplaatje. Maar duidelijk is dat een aanpak op duurzame inzetbaarheid een kostenbesparing over de hele breedte van de organisatie betekent en dat de productiviteit omhooggaat. Een grotere bevlogenheid bij mensen maakt de organisatie ook wendbaarder en toekomstbestendiger. De cijfers laten bovendien zien dat een organisatie het heft in eigen hand moet nemen en niet op de overheid hoeft te wachten voor hervormingen op de arbeidsmarkt.

Benieuwd naar wat meer dan fruit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van ons.

#toekomstbestendig #profijtabiliteit #wendbaarheid

 

Bronnen

CBS: Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger, 1 november 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/44/arbeidsproductiviteit-nederland-lager-na-corona-in-eurozone-hoger [01.11.2022, geraadpleegd op 21.06.2023]

Gallup 2022 State of the American Workplace Report

 

Tags
#duurzameinzetbaarheid #weerbaarheid #toekomstbestendig #productiviteit #profijtabiliteit #wendbaarheid