Onboarding

Onboarding

DHS Onboarding

 

De nieuwe werknemer begint! Blije gezichten bij iedereen in de onderneming. Belangstellende gesprekjes en nieuwsgierigheid over wat de nieuweling in de mars heeft. In veel opzichten lijken de eerste werkdagen in een nieuw bedrijf op het instappen als je gaat vliegen: onboarden. En net zoals de routine en de lange duur van de vlucht de eerste spanning en opwinding verdringt, zo ebt de aandacht voor de nieuwkomer op de werkvloer weg onder druk van de routine en onze ‘high performance’.

 

Wat vindt de nieuwkomer hier zelf van? Recent onderzoek op de Amerikaanse arbeidsmarkt toont dat 12% van de nieuwkomers vindt dat de nieuwe werkgever het in de onboarding uitstekend doet (bron: Gallup 2022). Dit betekent dat 88% van de nieuwkomers in een bedrijf de onboarding een lager cijfer geeft. Wellicht voldoende in een zesjescultuur maar beslist niet voor een onderneming die zich wil onderscheiden in de markt. De nieuwkomer spreekt vervolgens met de voeten: van de werknemers die van baan wisselden, was 35% minder dan drie jaar in dienst bij de eerdere werkgever (bron: Gallup 2022). In Nederland was van de 1,4 miljoen werknemers die in 2022 van baan wisselden bijna 60% korter dan twee jaar in dienst bij de vorige werkgever.

 

Wat gaat er mis? De meest genoemde oorzaak is niet dicht bij de onderneming betrokken te zijn geraakt, oftewel altijd in zekere zin als de kat in een vreemd pakhuis te zijn gebleven. De statistiek toont bovendien dat 74% van de nieuwe werknemers binnen de eerste 90 dagen na in dienst treden al besluit om te blijven of niet. En vertrekken dan bij de eerste de beste gelegenheid.

 

Dit vraagt dus om een programma voor onboarding dat zich over een langere periode dan een paar dagen uitstrekt en veel meer doet dan een opgewekte ontvangst. Dit is belangrijker als wij kijken naar de veranderende samenstelling van de vijver aan kandidaten waarin wij vissen – die kandidaten worden schaarser en kieskeuriger.

 

Natuurlijk kost een investering in een goed doortimmerd onboardings proces iets. Maar dat betaalt zich uit met een besparing op werving en selectie, niet-haperende productie wegens (het gebrek aan) overdracht, voorkomen van weglekken van kennis, kosten van overwerkende en  over stretchte collega’s, en een hogere productiviteit doordat werknemers van meet af aan duurzaam inzetbaar en bevlogen zijn.

#onboarding #employeejourney #duurzameinzetbaarheid