Verzuimbeheersing

Verzuimbeheersing

Grip op verzuim

Kun je eigenlijk ooit grip op verzuim krijgen? Het lijkt soms op een luchtspiegeling. In Nederland is het absenteïsme in 2022 opnieuw hoger dan in het jaar ervoor en dit kost de BV NL een geschatte € 27 miljard, ondanks alle inspanningen. Hoe staat het in jouw eigen organisatie? Heb je een goed beeld van wat het je echt kost? Waardoor het komt?

Dit zijn goede eerste vragen. Want in de container van € 27 miljard aan verzuimkosten zijn er nogal wat redenen voor absenteïsme. Het verzuim is als een spiegel die een beeld geeft van het ongemak in de maatschappij. En in een organisatie. Makkelijk herkenbaar in elk spiegelbeeld zijn griep en verkoudheid. Maar verder is het beeld divers.

En wat krijg je in de spiegel van je eigen organisatie te zien? Dat hangt helemaal af van hoe je kijkt. Je hebt een specialist nodig om het beeld in alle nuances scherp en volledig te krijgen. Deze beeldanalyse levert aandachtspunten op. Kies dan wat je in de onderneming als eerste gericht wilt aanpakken.

Wat levert je dit op? Bevlogen medewerkers, die voelen dat er vanuit de organisatie begrip en aandacht is voor de ‘real things in life’; grotere effectiviteit en productiviteit in de organisatie omdat door een lager verloop meer kennis in huis blijft; meer werk dat op tijd gereed is door de hogere inzetbaarheid van collega’s; gewoon minder uitgaven aan loondoorbetaling en andere verzuimkosten; grotere beheersing van het fenomeen verzuim.

Een gerichte verzuimaanpak zorgt voor een andere werkbeleving. Dit jaagt creativiteit en innovatie aan. Met het oog op de toekomst broodnodig. Spreek daarom met een van de specialisten van Dutch HR Services voor de aanpak die past bij jouw organisatie.

#duurzaamheid #productiviteit #wendbaarheid