HR Ondersteuning

HR Ondersteuning

HR Ondersteuning

HR Ondersteuning

Ook voor al uw HR-vraagstukken kunt u bij ons terecht. Wij bieden u ondersteuning en advies op zowel uitvoerend/administratief als op beleidsmatig vlak, zowel bij arbeidsrechtelijke zaken, bij aanname van personeel, personeelsdossiervorming, bij loonheffing, werkkostenregeling (WKR) of bijzondere subsidieregelingen. Ook helpen wij directeur-grootaandeelhouders bij het vaststellen van het juiste loon.

Ook als u geen personeel heeft, helpen wij u graag verder. Als inlener kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen loonbelasting, omzetbelasting en het salaris van de ingehuurde werknemers. Wij helpen u risico’s van deze inleners- en ketenaansprakelijkheid te beheersen.

Ons HR Supportteam bestaat uit een groep betrokken medewerkers met kennis en ervaring. Hierdoor kunnen wij optimaal inspelen op uw behoeften en u ‘ontzorgen’.

Man and woman are shaking hands in office. Collaborative teamwork.
Two selection committee manager reading a resume during a job interview, Employer interviewing to ask young female job seeker for recruitment talking in office.

Waarom uw HR- en salarisprocessen uitbesteden?

Organisaties die een of meerdere processen aan DUTCH HR SERVICES uitbesteden, geven aan dat zij de volgende voordelen ervaren:

 1. Dankzij gespecialiseerde kennis altijd voldoen aan de actuele wet- en regelgeving
 2. Continuïteit in het HR- en salarisproces (back-up via DUTCH HR SERVICES-specialisten)
 3. Flexibiliteit (dienstverlening en FTE)
 4. Schaalbare kosten en kostenreductie (voorspelbaar en schaalvoordelen)
 5. Meer tijd voor andere HR- en salariszaken (strategisch en tactisch advies)
 6. Minder operationele taken (meer controle op kwaliteit).

Waarom uw HR- en salarisprocessen uitbesteden?

Organisaties die een of meerdere processen aan DUTCH HR SERVICES uitbesteden, geven aan dat zij de volgende voordelen ervaren:

 1. Dankzij gespecialiseerde kennis altijd voldoen aan de actuele wet- en regelgeving
 2. Continuïteit in het HR- en salarisproces (back-up via DUTCH HR SERVICES-specialisten)
 3. Flexibiliteit (dienstverlening en FTE)
 4. Schaalbare kosten en kostenreductie (voorspelbaar en schaalvoordelen)
 5. Meer tijd voor andere HR- en salariszaken (strategisch en tactisch advies)
 6. Minder operationele taken (meer controle op kwaliteit).
Two selection committee manager reading a resume during a job interview, Employer interviewing to ask young female job seeker for recruitment talking in office.

Het HR Abonnement

Met het HR Abonnement adviseren wij u over gecompliceerde sociale wetgeving en ondersteunen wij uw afdeling personeelszaken. Dutch HR Services neemt alle gewenste HR werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit handen. Hierdoor bespaart u op arbeidslasten, dit middels een ervaren HR businesspartner met expertise van de belangrijkste HR processen op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.

Met het HR Abonnement adviseren wij u over gecompliceerde sociale wetgeving en ondersteunen wij uw afdeling personeelszaken. Dutch HR Services neemt alle gewenste HR werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit handen. Hierdoor bespaart u op arbeidslasten, dit middels een ervaren HR businesspartner met expertise van de belangrijkste HR processen op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.

Het HR abonnement richt zich o.a. op:
· De toekomstige ontwikkelingen rondom het in dienst hebben van personeel;

· Geven van gericht advies bij veranderingen personeelsbeleid;

· Ondersteuning en advies bij complex, frequent en langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het algemeen;

· Ondersteuning en advies bij regelgeving over b.v. Wet Poortwachter, Wet Werk & Zekerheid, Wijziging Arbowetgeving ;

· Sparringpartner voor management en directie;

· Coaching en begeleiding (HR) medewerkers, leidinggevenden.
Wat levert dit voor u op?
Voor het volledig ontzorgen van alle arbeidsintensieve HR activiteiten op het gebied van sociale zekerheid. Het HR abonnement zorgt ervoor dat uw bedrijf optimaal besparingen realiseert tegen een vast maandtarief.
Wij helpen o.a. om uw:
· Beheersbaarheid van het HR beleid te realiseren;

· Druk op uw eigen HR afdeling of HR activiteiten te verminderen;

· Focus te houden op core business, ontzorgen van uw HR/personeelszaken;

· Benutting van beschikbare subsidies en kortingsregelingen te gebruiken.
Voordelen HR abonnement voor u zijn:
· Flexibel inzetbaar voor variabele uren;

· Alle kennis en HR expertise binnen handbereik;

· Besparing op personeelskosten en personeelsafdeling/-activiteiten;

· Extra capaciteit bij speciale projecten.
Naar de tarieven
Previous slide
Next slide
tulips-all-around-2021-09-02-23-46-12-utc