CSRD = Kans

CSRD = Kans Staat de afkorting #CSRD inderdaad voor een kans? CSRD staat voor de EU-richtlijn voor rapportage over de niet-financiële impact die een organisatie heeft*. Deze uitbreiding van de rapportageverplichting lijkt eerder een verzwaring van de administratieve lasten dan een kans, zeker als het gaat om iets ‘ongrijpbaars’ als sociale aspecten. Maar hoe maak […]