CSRD = Kans

Picture of Diana van IJzendoorn

Diana van IJzendoorn

Mijn naam is Diana van IJzendoorn, adviseur en gespecialiseerd in HRM en Payroll.
Na jaren werkzaam geweest te zijn in de accountancy hebben wij besloten om vanuit onze passie een eigen onderneming te starten met als doel de ondernemers compleet te ontzorgen op het gebied van HRM en Payroll.

CSRD = Kans

CSRD = Kans

Staat de afkorting #CSRD inderdaad voor een kans?

CSRD staat voor de EU-richtlijn voor rapportage over de niet-financiële impact die een organisatie heeft*. Deze uitbreiding van de rapportageverplichting lijkt eerder een verzwaring van de administratieve lasten dan een kans, zeker als het gaat om iets ‘ongrijpbaars’ als sociale aspecten. Maar hoe maak je dit tot een kans? En wat is het voordeel er nu werk van te maken?

Hierin staat de ‘S’ voor ‘Sustainability’. Dit omvat nogal wat: in totaal 84 elementen verdeeld over twaalf thema’s van #duurzaamheid, waaronder vier in het domein ‘Social’. Deze uitbreiding van de rapportageverplichting lijkt eerder een verzwaring van de administratieve lasten dan een kans, zeker als het gaat om iets ‘ongrijpbaars’ als sociale aspecten. Maar een kans is het wel degelijk, zeker als je het een beetje slim inricht.

Want wie kijkt naar deze rapportage in het jaarverslag? Dat zijn [potentiële] investeerders, vergunningverleners en eventueel een moederbedrijf. Maar ook op de website wordt dit soort informatie verwacht door solliciterende kandidaten, recruiters en niet te vergeten afnemers, klanten of patiënten. En wat zien zij?

Zien zij een organisatie die vooruitgang boekt in het sociale domein? Steken de cijfers een beetje gunstig af tegen de concurrentie? Dit kan bepalen of een partij je ziet als een goed renderende en aantrekkelijke organisatie met een uitstekende en constante dienstverlening, waar anderen graag zaken mee doen of hun spullen kopen, en zich langdurig aan willen verbinden.

Volgens de ontwerp-standaard moet een organisatie verklaren welke resultaten er beoogd worden met beleid op, onder meer, leren en ontwikkelen, arbozorg – waaronder verzuimbeheersing en -preventie – werk-privé-balans, beloningsgelijkheid en een [technisch en sociaal] veilige werkomgeving. Het ‘sociale’ deel van de rapportage omvat zeker 26 KPI’s. Dit zou zo maar eens meer kunnen zijn dan wat het MT of HR nu in beeld heeft.

Welke kans biedt dit? Nu aan de slag gaan met HR-programma’s levert vrij snel kerncijfers op die onder CSRD verplicht zijn. Ermee aan de slag gaan bevestigt dat de organisatie oog heeft voor de #duurzame inzetbaarheid van het personeel en die boodschap is aantrekkelijk voor de buitenwacht. Dit is de eerste winst. Tweede winst: het risico op boetes door de toezichthouder is zo in elk geval een stuk minder.

In een goed programma wordt vervolgens ook effectief aan duurzame inzetbaarheid gewerkt. Hieruit komen ook winstpunten, waaronder minder uitgaven door verzuim, verloop en een hogere arbeidsproductiviteit door beter opgeleid en gemotiveerd personeel.

Ja maar, al die programma’s kosten tijd en geld. Zeker. Die leveren tegelijk ook geld op. Er zijn bovendien subsidies voor beschikbaar. Over zes weken, vanaf 1 januari 2024, gaan grote, beursgenoteerde bedrijven al ‘voor het echie’ onder CSRD. Andere categorieën bedrijven volgen gefaseerd daarna. De verplichting onder CSRD is een risico – dit wordt een kans door er nu mee te beginnen.

*CSRD is de afkorting voor Corporate Sustainability Reporting Directive, de EU-richtlijn voor verslaglegging over duurzaamheid. Veel ondernemingen hebben op de introductie van deze richtlijnen voorgesorteerd door de afgelopen jaren verslag te doen volgens de niet-verplichte richtlijnen van Corporate Social Responsability of CSR.

Nieuwe blogs

Share this post